PAJZLÁK


aneb Moravský hospodský časopis


Datum vydání: ?
Počet stránek: ?
Náklad: ? ks
Prodejní cena: ? Kč


Na naší další publikaci již intenzivně pracujeme. Jak bude vypadat a co bude obsahovat? Odpověď je taková, že se bude jednat o "časopis", a to po vzoru valašského humoristického časopisu Vyškeřák, který je bohužel již delší dobu neaktivní.

Naše publikace byla tedy pojmenována PAJZLÁK, a bude mít jak shodný formát, tak použitý papír. Co se počtu stránek týká, tak předpokládáme 32 stránek, což je oproti Vyškeřáku dvojnásobek, ale je to o tom, že novinek, recenzí a jiných zajímavostí máme v zásobě dostatek, a tak jich chceme našim čtenářům představit na papíře co nejvíce.

Součástí časopisu bude také speciální příloha PAJZLÁČEK, ve které se budeme věnovat zaniklým hospodám, které ukončily svou činnost v posledních letech.


Jen pro úplnost dodáváme, že kromě výše zmíněného bude PAJZLÁK obsahovat jednak spoustu vtipů, a jednak bude obohacen spoustou karikatur od sehradického hospodského umělce Martina Kužely. Těšte se!!!