Hospoda v Sehradicích


2.12.2016, sepsal Los


Hospoda v Sehradicích
Sehradice 64
763 23 Sehradice

Recenze z předchozích let:
---

Mapa

Los slovos úvodňos

A toš tu sem v životě nebýl, a gdyž už sem sa tu vyskytnúl, toš sem si nemoh nechať ujíť nafštívit dajakú místní hospodu. V Dolní Lhotě, což jest vesnica se Sehradicama víceméně spojená, jest taky knajpa, docela pjekná, ale čepujú tam Staropramen, keré prostě nemosím. Tagže gdyž sme zjistíli, že sa v Sehradicách čepuje námi oblíbené Zubr, a ešče k temu v jedenáctkovým Grandovým podání, toš nebylo co řešiť. Byli sme dopředu upozorňéní, že tu moc lidí ani nechodí, že bude zaplněná enem tak polovina pajzy; jaký fšak bylo naše překvapéní, gdyž sme si kolem osmý už nemjéli pomaly kam sednóť. To bylo velmi pozitivní ziščéní, a samo o sobje to už dopředu svjedčilo o tym, že jest to tu oblíbený a hojně nafščevovaný. Na druhú stranu, inačí knajpa v Sehradinách néni, a toš gdo chce zachlastať, toš mosí jít stejnak sem. Kromje teho sme vlastně ihned zistíli, že spusta z nich byla už v dobje našeho příchoda už naplech, páč přes deň probíhal hon místňích myslivcú, a toš úlovky moseli byť řádně oslaveny.


Los pivos kvalitos

A toš jaxem už řékl, Zubr, a to jak v desítkovým podání, tak Grand 11. My sme samozřéjmje šli do jistoty, a to do Granda, páč s desíkó „bysem si ani kolena neumýl“, jak říkál můj táta, a já sa jeho rady po celé život držím. Naščéstí sa jeden z nás objetovál, a jal sa vyzkúšať aji tu vodu na kolena v desítkovým podání, a pré mu taky moc smakovala. No dobře, gdyž myslí … Pivo přistálo na stole cobydup, a hnedkáj bylo viděť, že bylo čepovaný s láskú a péčú. Pjena bílá, hutná a držela sa fakt dlúho. Teplota ideální, a toš sme mohli lámať rekordy ve vypití naex. No a ta chuť, mňam. Dal bysem asi plné počet bodú, ale v průbjehu večera bylo identifikováno, že ne fšecky piva mjely míru, tagže i gdyž jest hodnocéní vysoký, toš maksimální byť nemože.

4.25


Los jídlos kvalitos

A toš totok jest hospoda, tu sa nevaří. Samozřéjmje sa tu dajó objednať čipsy a vořechy, ale to človjeka nezasytí, tagže najest je nutný sa doma.

x.xx


Los obsluhos kvalitos

A toš obsluhovál nás sám pan majitél, a bylo viděť, že jest ve svým živlu. Občas mi svojú pečlivosťú a rychlosťú připomínál pana Hradila z bystřické Sokolky tak deset patnáct rokú dozadu, a to už jest pochvala opravdu nejvyšší. Dal sa s nama aji do řeči a s ostatníma samozřéjmje kecál furt, páč jest to tu určitě jedna veliká rodina. Sklénky donášál aji odnášál s grácií, žádný amatérský pohyby a nošéní po jednéj v ruce, ne-e, totok jest pingl nad slovo vzatý, páč nosíl plný ruky krýglú, a gdyž si vezmete, že krýgle nemjely uši a že to mosel držeť za dno, toš o to vjetší býl výsledné efekt. Tady si mysím, že už maksimální počet možu dať, páč podle řečí našich spolustolovníkú, místních obyvatel, je tu obsluha na tokovétok úrovni furt.

5.00


Los prostřeďos kvalitos

A toš ide o dvoumístnostní hospodu, přičémž po příchodu sa dostanete do hlavní části, čistě pivní, hospodský, zakúřený. Nalevo jest jeden stůl na vyvýšeném místě a za ním v rohu televiza, kerú jest možno sledovať z jakýhokoliv místa v celý hospodě. Pak je tam několik podlúhlých dřevjených stolú s modrýma Zubráckýma ubrusama a s dřevjenýma židlama; fotky pod recenzú napoví víc. Naproti vchodu vpravo vzadu jest výčep, gde jest království krála výčepáků – viz moje hodnocéní obsluhy výš. Na levý straně, vedle výčepa, sú dveře, kerý vedú na chodbu, odkud sa dostanete na hajzlíky, a taky do sálu, gde sa konajú plesy, zábavy a podobný hromadný akce. Druhá místnost jest po příchodu po pravý ruce, je taková víc osvjetlená, a scházajó sa tam spíš zlatomládežníci a frikulíni, dokonca sme tam viďéli aji sepisování dajakých pojiščovacích smluv či co, tagže univerzální prostor. Jak užsem řikál, zahulíno tu bylo par exellence, ale co byste chtěli od vesnický putyky? Já nic víc nechťél, já sem přišél nasáť pravú pivněhospodskú atmošku, a to sa podařilo na výbornou, bravo.

4.50


Los klientelos

A toš totok jest nejvjétší bonus týhle hospody, kromje výtečnýho pingla sa tu dneskáj sešla banda skvelých týpkú, keří sa zbúrali jedna báseň, ale nigdo nebýl otravné, nigdo nebýl agresívní a spůsta z nich sa k nám mjela, i gdyž sme vlastně byli cizí. Tento den byl hon místních myslivcú, a dokonca sme dajaký úlovek zaregistrováli i tu, povješený na opjeradle židle (opjet viz foto pod recenzú). Každé kecál s každým, každé popíjal s každým, škoda enem, že sem nezaznamenál stejný zvyk jak na Slovensku, gde si po každý příchozí potřepe rukou se fšema přítomnýma; ale to už bysem chťél asi moc. Aji tak mosím hodnotiť velmi velmi vysoko, a pokáď jest to tu taky pokaždý, toš sa tu nechám pozvať gdykoliv, a strávím tu čas jak dlúho bude možný.

4.75


CELKOVÉ HODNOCENÍ

A toš co na to řéct, tohle je jednoznačně hospoda roku 2016 pro Zlínské kraj, tadyk néni o čem debatovať a už sa těším, až tu bude na zdi viseť certifikát pro nej knajpu roka. Pivo top, obsluha best, prostřédí příjemný, osazenstvo parádní, hajzlíky jakžtakž, ale teče tu teplá voda, jest tu mýdlo aji utěráky, a jak už sem psál výš, gdyž sa najíte doma, toš na jídlo ani nepomyslíte, páč na to nebudete mít ani čas, ani chuť, páč budete skvjele napojeni pivama. Gratuluju a doporučuju.

4.50


Los prognózos

A toš vzhledem k temu, že sem si tu našél nový kámoše, a že mám gde přespať, toš vjeřím, že sa tu ešče několikrát ukážu, nasaju místní atmosféru, pokecám s místníma týpkama aji týpkyněma, nechám sa obslúžiť od machra pingla a vychutnám si skvjelé pivní mok. A pokud sa tu enem tak nevyskytnu, toš prostě závidím lidem ze Sehradic, a vlastně aj z Dolní Lhoty, že sa tu vyskytuje takováto skvjelá knajpa!