Báje a pověsti bystřické


Prodaná švestka


Tento příběh vypráví o tom, kterak Jura Zela tého touhy zneužil, svého druha v jeho neštěstí oklamati neváhal a sám ku prospěchu svému velký podvod zosnoval.


O záhadném Upírově zmizení


I stanou se v životě lidském takové věci, které se vymykají veškerému chápání člověčímu a svou neuchopitelností pak po léta znepokojují mysl jedince nejednoho. Dokonce i v městě bystřickém stala se na podzim roku 2003 jedna z takových událostí. Tato pověst snaží se podrobně popsati, co se tehdy vlastně stalo


Jak Jura objevil výhody bezhotovostní platby


Tato báje vypráví o tom, jak Jura objevil výhody bezhotovostní platby v tom smyslu, že jednak tímto způsobem zaplatil svou nemalou útratu a jednak ostatním chlapům na Sokolce zajistil fungování televize.


Jak Los na místo své narozeninové oslavy nedošel


Tento pravdivý příběh vypráví o tom, jak Los v rámci svých 40. narozenin pozval ostatní porotce na narozeninový výšlap po Hostýnkých vrších, který měl být zakončen na Rusavě U Bílého koně, kam ovšem dorazilo pouze Losovo tělo, kdežto mysl zůstala daleko v horách.


Pojednání o zavřených hospodách na Bystřicku


Hospody se otevírají i zavírají. Jak asi víte, porotci pocházejí původně z Bystřice p. H. a okolí, proto i nejvíce recenzí je právě z Bystřicka, a proto i nyní sledujeme jejich vývoj, růst i pád. A právě na hospodské pády se dnes Los zaměřil, protože aktuálně napočítal celých 14 hospod, které byly na našem webu v minulosti zrecenzovány, ale dnes jsou již jen ve vzpomínkách, v propadlišti bystřických hospodských dějin. Ale i tyto pajzly tvořily nedílnou součást zdejší pivní kultury, a nemělo by se na ně zapomínat a zapomenout. Proto jsme rádi, že vám můžeme dnes představit Losovo "Pojednání o zavřených hospodách I.", nyní konkrétně na Bystřicku, kde na všechny tyto hospody vzpomíná jak ze svého pohledu, tak z pohledu tehdejších recenzentů. Pokud chcete nostalgicky zavzpomínat na místa, kde jste se před dávnými časy možná vyskytovali, poseděli, popili, pokecali, a kde to dnes již není možné, tak nyní máte jedinečnou příležitost.


Pojednání o zavřených hospodách na Zlínsku


AAA