Články, báje, pověsti, přehledy, informace


Prodaná švestka

Tento příběh vypráví o tom, kterak Jura Zela tého touhy zneužil, svého druha v jeho neštěstí oklamati neváhal a sám ku prospěchu svému velký podvod zosnoval.


O záhadném Upírově zmizení

I stanou se v životě lidském takové věci, které se vymykají veškerému chápání člověčímu a svou neuchopitelností pak po léta znepokojují mysl jedince nejednoho. Dokonce i v městě bystřickém stala se na podzim roku 2003 jedna z takových událostí. Tato pověst snaží se podrobně popsati, co se tehdy vlastně stalo


Jak Jura objevil výhody bezhotovostní platby

Tato báje vypráví o tom, jak Jura objevil výhody bezhotovostní platby v tom smyslu, že jednak tímto způsobem zaplatil svou nemalou útratu a jednak ostatním chlapům na Sokolce zajistil fungování televize.


Jak Los na místo své narozeninové oslavy nedošel

Tento pravdivý příběh vypráví o tom, jak Los v rámci svých 40. narozenin pozval ostatní porotce na narozeninový výšlap po Hostýnkých vrších, který měl být zakončen na Rusavě U Bílého koně, kam ovšem dorazilo pouze Losovo tělo, kdežto mysl zůstala daleko v horách.


Pojednání o zavřených hospodách na Bystřicku

Hospody se otevírají i zavírají. Jak asi víte, porotci pocházejí původně z Bystřice p. H. a okolí, proto i nejvíce recenzí je právě z Bystřicka, a proto i nyní sledujeme jejich vývoj, růst i pád. A právě na hospodské pády se dnes Los zaměřil, protože aktuálně napočítal celých 14 hospod, které byly na našem webu v minulosti zrecenzovány, ale dnes jsou již jen ve vzpomínkách, v propadlišti bystřických hospodských dějin. Ale i tyto pajzly tvořily nedílnou součást zdejší pivní kultury, a nemělo by se na ně zapomínat a zapomenout. Proto jsme rádi, že vám můžeme dnes představit Losovo "Pojednání o zavřených hospodách I.", nyní konkrétně na Bystřicku, kde na všechny tyto hospody vzpomíná jak ze svého pohledu, tak z pohledu tehdejších recenzentů. Pokud chcete nostalgicky zavzpomínat na místa, kde jste se před dávnými časy možná vyskytovali, poseděli, popili, pokecali, a kde to dnes již není možné, tak nyní máte jedinečnou příležitost.


Pojednání o zavřených hospodách na Zlínsku

Na Bystřicku jsme začínali a dlouhá léta se pohybovali jen a pouze po hospodách v rodném městě a úzkém okolí. Doba se ale změnila a my jsme rozšířili pole působnosti na další města Zlínského kraje. V těch jsme navštívili několik hospod, které dnes již nefungují, ať již bohužel nebo bohudík. V každém případě určitě stojí za to si je alespoň ještě projednou připomenout, protože ať už to s nimi dopadlo jak dopadlo, tak v minulosti byly určitě hojně navštěvované a tvořily část místní kultury.


Přehled bývalých porotců

To, že náš web dodnes funguje, je určitě zásluha současných porotců a přispěvovatelů, o tom není žádných pochyb. Ale jak se dostali současní porotci ke kormidlu? Od koho jej převzali? Kdo hodnotil hospody před 10ti, 15ti lety, případně úplně v prvopočátcích naší existence? Na tyto otázky by měl odpovědět Losův článek, ve kterém uvádí ty porotce, kteří již na našem webu nepůsobí, ale kteří se zasloužili mnoha recenzemi k rozšíření naší databáze, přinesli nespočet zážitků z desítek hospod, a potěšili tak nespočet čtenářů. Za to vše jim určitě patří dík a aspoň tohle ohlédnutí, které možná některé z nich potěší i osobně, a i kdyby ne, tak naše čtenáře snad ano.