Báje a pověsti bystřické


Prodaná švestka


Tento příběh vypráví o tom, kterak Jura Zela tého touhy zneužil, svého druha v jeho neštěstí oklamati neváhal a sám ku prospěchu svému velký podvod zosnoval.


O záhadném Upírově zmizení


I stanou se v životě lidském takové věci, které se vymykají veškerému chápání člověčímu a svou neuchopitelností pak po léta znepokojují mysl jedince nejednoho. Dokonce i v městě bystřickém stala se na podzim roku 2003 jedna z takových událostí. Tato pověst snaží se podrobně popsati, co se tehdy vlastně stalo


Jak Jura objevil výhody bezhotovostní platby


Tato báje vypráví o tom, jak Jura objevil výhody bezhotovostní platby v tom smyslu, že jednak tímto způsobem zaplatil svou nemalou útratu a jednak ostatním chlapům na Sokolce zajistil fungování televize.


Jak Los na místo své narozeninové oslavy nedošel


Tento pravdivý příběh vypráví o tom, jak Los v rámci svých 40. narozenin pozval ostatní porotce na narozeninový výšlap po Hostýnkých vrších, který měl být zakončen na Rusavě U Bílého koně, kam ovšem dorazilo pouze Losovo tělo, kdežto mysl zůstala daleko v horách.