Hospoda v Sehradicích


20.12.2020, sepsal Los


Hospoda v Sehradicích
Petr Novák
Sehradice 64
763 23 Sehradice

Tel.: 604 310 792

Recenze z předchozích let:
2019, 2018, 2016

Mapa

Los slovos úvodňos

A toš chodívám sem minimálně jedenkráť týdně a žádná moja recenza sa neobjevila víc jak dva roky? Totok mosím napraviť, a to aj přesto, že upřesňuju, že sa tu sice nekolikráť do mjesíca ukážu, ale povjetšinú enem na pivko do džbánku či do PETky. Ale nakonec aji mezi dvjema letošníma uzavírkama hospod díky Covidu sa mi poščesstilo sa tu zdržať natolik dlúho, abysem nasál tu správnú hospodskú atmošku, a mohl to tu zaséj po čase provjetral svojim hodnocéním.


Los pivos kvalitos

A toš hádejte, proč sa tu stavuju? Co si pak se sebú tahám dom ve výše zmíněných PETkách anebo džbánku? No jasně, je to pivko, kerý je tadyk jedno z nejlépčích široko daleko. Zubr Grand nigdy nezklame, a navíc sa v týto hospodě občas objevujú aji specyjály typu zelenýho piva na Velikonoce, vánočního specyjálu v podobje 13, 14 nebo dokonce v 16kovém podání, a to sú pak draky po dvúch třech škopcích jedna báseň. Je viděť, že neenem pivovar sa snaží, ale pan provozovatél nespí na vavřínoch a nabízá místnímu vesnickému obyvatelstvu možnost nakouknouť a ochutnať aj inačí chmelomoky, než enem celoročně točenú jedenáctku. Ale pozor, tadyk sa čepuje celoročně aji desítka, protože nekeří x-boďáci prostě majú rači lehčí voltáž, a tak pro ně provozovatél dělá, co jim na očách vidí. Plný počet bodú nemožu dať už kvůli ceně, kerá už pomaličku olizuje částku začínající trojkou, a to sa mi zdá už fakt dosť.

4.50


Los jídlos kvalitos

A toš tady bacha na ta vrata, tady došlo k velikánský zmjeně oprotivá předchozím rokám. Nejenže sa tu často konajú zabijačkový hody ve smyslu vepřových kolen, prdelačky apod., ale už sa tu nabízá celoročně aj fšade oblíbená pizza; jasně, ide o polotovar, keré sa rozvaří v mikrovlnce, ale zvolená značka tohoto tovaru je chutná, a tak sem už párkrát neodolál ani já s rodinkú, a to už je co řéct. V lítě sa tu prodávajú taky mražený specyjality pro děcka, tagže aji v této jídelní disciplíně pan provozovatél dělá pro náfštěvníky co može, a to sa cení.

3.50


Los obsluhos kvalitos

A toš Před pár dňama temu bylo šest rokú, co to tu převzál do svých pracek výčepní Novas, jaxa mu tady říká. Letos mu sice pšenka moc nekvetla, páč spoustu mjesíců tu muselo byť zavřítý, ale furt sa snaží, furt má aspoň otevřítý okýnko, prostě na svoje štamgasty nezapomíná a snaží sa seč može jim vjít vstříc jejich pivním choutkám. A gdyž je hospoda bježně v provozu, toš lítá s pivama, vínama a štamprdlama mezi stolama jak baletka, a donášá a odnášá dle přání hostí. Je viděť, že ho to baví, že je ve svým živlu, a totok sa prostě na kvalitě jeho obsluhy musí odraziť, a je to prostě i viděť.

4.25


Los prostřeďos kvalitos

A toš co k temu řéct, prostřédí krásné vesnické pivnice. Hospodu tvoříja dvje místnosti, jedna hlavní, veliká, s televizú na jedné straně výčepním barpultem na druhé straně. Tadyk je rozházených nějakých šest sedum stolů, tagže kapacita dajakých 30-35 lidí v pohodě. Pak je tu průchod do menší místnosti taky s několika stolama, gde to vyhledávajú klidňéjší osoby, kerý si chcú pokecať a nechcú byť rušeni, chtějí byť slyšeni, a gde sa jim kolem stolů nemotajú ostatní pijani, keří sa cárajú ven na cigáro. Je tu pjekně vymalováno, čisto, skoro bysem aj bál tu dojíť ve špinavých montérkách. Ale na to tu sú zvyklí, tagže aj v tomto pohoda.

4.50


Los klientelos

A toš dnešní večír sa vydaříl. Gdyž sa tu cárám přes rok na pivko do džbánku, toš ono pusto prázdno v interyjéru působilo na mě až moc smutně. Dneska to tu ale žilo, v hlavní místnosti nebylo volnýho místa, a taxme zabrali strategické umístění u výčepního pultu, gde nám Novas házel sklénky rovnúc zpod pípy. S nekerýma hostama sme sa znali, s nekerýma ne-e, ale od viďéní sme xichty poznávali fšecky. Tady moc cizích lidí nepáchne, vlastně bysem řekl, že nigdo přespolní sa tu nigdy pořádně neukáže. Výnimku tvoří v lítě cyklisti, kerých sem tu pár na jedno dvje rychlý párkrát zahlédnúl, ale toť vsjo. Mysím si, že klientelu zná Novas jako svý boty, tagže už při vejití je mu jasný, co si dotyčné dá, kolik a jak rychle nebo pomalu. Ono domácké obsazení má svoje výhody, ale taky nevýhody; přece enem pokáď sa tu človjek rozšoupne a udělá ostudu, toš sa to roznese rychleji než místní drby.

4.00


CELKOVÉ HODNOCENÍ

Nemožu hodnotiť špatně, aj gdybysem chtěl. Žádný specyjální nedostatky sem nezaznamenál, naopak, sú tu neustálý snahy o zlepšéní, ať už je to venkovní posezéní, tak útulno uvnitř, ať už je to rozšíření nabídky jídel anebo pravidelná nabídka specyjálních chmelomoků, to fšecko ukazuje enem na to, že sa tu na to nesere, že sa tu provozovatél snaží zatraktivniť zdejší pobyt natolik, aby sa osazenstvo spíš rozšiřovalo, než uvadalo. A to sa cení, protože by sa na to mohl taky vykálet, a nechat hospodu plout po proudu vesnických vod bez invence inovací či jakéhokoliv snažení, a mysím si, že nějaký čas by to tu klidně mohlo aj procházeť při plusmínus stejný hojnosti náfštěvníkú, ale tento proaktivní přístup je samozřejmje daleko prozíravjéjší, strategičťéjší, a pro mňě osobně daleko daleko příjemňéjší. Návštěvu doporučuju, aj gdybyste si mjeli dať enem jedno dvje na stojáka, ta atmoška vás pohltí a nebude se vám chtět pokračovat v cestě, to vám garantuju.

4.25


Los prognózos

A toš co prognózovať, gdyž sa furt otevírá, zavírá, otevírá, zavírá, s ohledem na protivirový opatřéní. Novas má furt chuť to tu provozovať, to sem se ho ptál, ale jestli to bude takto pokračovať, tak nevim nevim, nakolik ho to tu vůbec uživí, a ešlivá si nebude museť hledať obživu v jiný branži. No uvidíme, držím tady tomu pjesti, vlastně všem těm vesnických nálevnám držím pjesti, protože tyto vždy tvořily takový dajaký kulturní doplněk na vesnicách, a bez venkovských paluší by bylo o to těžší žití ...